Vážení zákazníci, dávame Vám do pozornosti našu novú ponuku denného obedové menu. 

Nové jedlá si môžete pozrieť v týždennom prehľade na našej aktualizovanej stránke pod označením "Obedové menu".

Dúfame že vás naša nová ponuka jedál osloví a budete naďalej našimi zákazníkmi.

Pozdravuje Vás team Fitkrabičiek.  

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

Prevádzkovateľ:   

Feel Fit BB, s.r.o.

Starohorská 33

974 11 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č. 22623/S

IČO: 46 771 492

DIČ: 2023564213

 

Zodpovedná osoba:         Maroš Tokarčík

 Účel spracúvania osobných údajov:

  • Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
  • Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

 

Príjemcovia získaných osobných údajov:

Feel Fit BB, s.r.o.

Doba uchovávania osobných údajov:

Na neurčito.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol vybaviť objednávku zákazníka.

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

Nie sú vymenovaní.            

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu neurčitú. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

S informáciami som bol oboznámený a porozumel som im.