Kontakt – Bratislava

Telefón
+421 910 522 227
Adresa
Haanova 10, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka 
E-mail
bratislava@fitkrabicky.sk
rsz_pwh4248
Panorama Holding s. r. o.
HAANOVA 10
851 02 BRATISLAVA

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, v oddieli Sro, vo vložke č. 87870/ B
IČO: 47 052 899
DIČ: 2023718983 | IČ DPH: SK2023718983
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1202886000/1111
IBAN: SK3011110000001202886000
BIC: UNCRSKBX

Odberné miesto

Haanova 10, Bratislava – m. časť Petržalka 851 02

All rights reserved. © 2019-2021 by Hermann Armin | foto: Peter W. Haas