Kontakt – Bratislava

ROKU s. r. o.
Rusovská cesta 46
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovensko

IČO:  53075064
DIČ:  2121257479
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 145309/B

Všeobecná úverová banka, a.s.: 4679894554 / 0200
IBAN / SWIFT : SK80 0200 0000 0046 7989 4554 / SUBASKBX

ODBERNÉ MIESTO:

Haanova 10, 851 02 Bratislava – Petržalka

Menu