Kontakt – Bratislava

PANORAMA HOLDING S. R. O.
Haanova 10
851 02 Bratislava – Petržalka

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, v oddieli Sro, vo vložke č. 87870/ B
IČO: 47 052 899
DIČ: 2023718983 | IČ DPH: SK2023718983
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1202886000/1111
IBAN: SK3011110000001202886000
BIC: UNCRSKBX

ODBERNÉ MIESTO:

Haanova 10, 851 02 Bratislava – Petržalka

Menu